Anketa

Správa s upozornením

Možnosť odosielať tento formulár bola ukončená.

Sme zvedaví, ako sa vám tento rok na SlavCone páčilo. Vaše odpovede na nasledujúcich pár otázok nám veľmi pomôžu. Ak tu ste len na skok a nechce sa vám čítať dlhé odpovede na niektoré otázky, proste ich preskočte. Ceníme si aj čiastočne vyplnenú anketu a neradi by sme vás odradili "pridlhým textom", ale nevieme to naformulovať stručnejšie.

Ak nám chceje dať spätnú väzbu k jednotlivým bodom programu, nájdite si ich v programe, v anotáciach alebo cez hostí. Po rozkliknutí prednášky sa vám ukáže hodnotenie jej rôznych aspektov a textové pole na pripomienky či chválu.