Kostýmová súťaž

Pravidlá kostýmovej súťaže – SlavCon 2016

1. účastníci sa môžu prihlásiť do práve jednej zo 4 kategórií, a to: najlepší mužský kostým, najlepší ženský kostým, najlepšia kostýmovaná skupina, najlepší cosplay kostým.

2. piatou kategóriou je Hlas ľudu – v nej víťaza spomedzi všetkých kostýmov vyberajú tajným hlasovaním návštevníci conu; do tejto kategórie sa prihláška neposiela, každý kostým môže vyhrať

3. spôsob prihlásenia do súťaže: mailom na adresu kostymovasutaz [zavináč] slavcon.sk

4. prihláška musí obsahovať tieto položky: meno a priezvisko súťažiaceho, prípadne aj jeho prezývka, súťažná kategória, názov kostýmu (u cosplay kategórie aj odkiaľ je postava), fotografia kostýmu (ak je kostým vo výrobe, stačí obrázok niektorej súčasti), súhlas/nesúhlas so zverejnením zaslanej fotografie kostýmu na internete v rámci propagácie SlavConu pred konaním festivalu

5. uzávierka prihlášok je 20. 4. 2016

6. pravidlá pre kategórie najlepší mužský kostým, najlepší ženský kostým, najlepšia kostýmovaná skupina:

- kostým sa musí skladať z viacerých častí (napr. nestačí len dať si k bežnému dennému oblečeniu klobúk)

- aspoň časť kostýmu musí byť zhotovená vlastnoručne (čím viac vlastnoručne vyrobených súčastí kostýmu, tým vyššie hodnotenie)

- kostým nie je kópiou existujúceho odevu (či už reálneho alebo virtuálneho)

7. pravidlá pre kategóriu najlepší cosplay kostým:

- kostým musí mať predlohu z počítačovej hry, komixu, anime, mangy, či iného oficiálne publikovaného vizuálneho diela

- súťažiť môže aj skupina max. 5 ľudí, všetci musia mať kostýmy z toho istého diela

- prihláška do tejto kategórie musí obsahovať aj obrázok predlohy kostýmu

- hodnotí sa miera vernosti predlohe a miera vlastnoručnosti výroby kostýmu

8. spoločné pravidlá pre všetky kategórie:

- súčasťou kostýmu nesmie byť funkčná zbraň, kto si zbraň prinesie, bude mu pri vstupe zabavená

- vzhľadom na to, že nie je určená dolná veková hranica pre návštevníkov festivalu, nesmie byť kostým neprimerane odhaľujúci či neprimerane vyzývavý; porota si vyhradzuje právo posúdiť primeranosť kostýmu

9. odoslaním svojej prihlášky dáva súťažiaci súhlas na použitie fotografií a videozáznamov svojej osoby (zhotovených počas festivalu) organizátormi SlavConu, preberá zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté v súvislosti so svojím kostýmom, súhlasi s pravidlami a priebehom súťaže, ktoré môžu byť zmenené (organizátor sa prijatím prihlášky zaväzuje o týchto zmenách informovať súťažiacich)

Za porušenie niektorého z týchto pravidiel bude súťažiaci vylúčený zo súťaže.