Kostýmová súťaž 2012

Hodnotenie kostýmovej súťaže prebehlo v sobotu. Videli sme mnoho kostýmov, niekoľko z nich bolo naozaj výnimočných. Preto sa porota rozhodla udeliť hneď dve prvé ceny v kategóriach "najlepší mužský kostým" i "najlepší ženský kostým".

Víťazmi sa stali v mužskej kategórii Stelmi a Lanthuas, obaja za kostýmy temých elfov (obzvlášť vyzdvihujeme fakt, že obaja víťazi si svoje kostýmy ušili sami!).

V ženskej kategórii sa o prvenstvo podelili steampunková Meg a dievčina s maskou Klobučníčky.

Ako najlepšiu kostýmovanú skupinu sme ocenili maminu s dvoma detičkami, ktorí prišli ako Víly.

Návštevníci conu svoju priazeň tiež rozdelili medzi dva kostýmy, zhodou okolností jeden ženský - Jawa - a jeden mužský - Anla'shok.

Víťazom ešte raz blahoželáme a ostatným kostýmovaným ďakujeme za účasť, ktorou spestrili náš SlavCon. Tešíme sa na vás všetkých aj na budúci rok a dúfame, že kostýmovaných účastníkov bude pribúdať.