Kostýmová súťaž 2017

Tento rok ste nás opäť mnohí navštívili v krásnych kostýmoch. Z tých z vás, ktorí sa dostavili na kostýmové fotenie a rozhovor s porotou súťaže, sa tento rok víťazmi stali:

Nalia v kategórii Najlepší ženský kostým,
Green Cyber v kategórii Najlepšia kostýmovaná skupina,
Úsvit a Galaxia v kategórii Najlepší kostým – hlas ľudu.

Porota po prvýkrát udelila aj Špeciálnu cenu poroty za výnimočný kostým, túto cenu získala Bojovníčka Janae.

V kategórii Najlepší mužský kostým sme tento rok cenu neudelili. Muži, na budúci rok sa hecnite, máte na to!

Oceneným ešte raz blahoželáme a všetkým vám ďakujeme, opäť ste urobili SlavCon krajším.

 

 

Pravidlá kostýmovej súťaže – SlavCon 2017

1. účastníci sa môžu prihlásiť do práve jednej z 3 kategórií, a to: Najlepší mužský kostým, Najlepší ženský kostým, Najlepšia kostýmovaná skupina.

2. štvrtou kategóriou je Hlas ľudu – v nej víťaza spomedzi všetkých kostýmov vyberajú tajným hlasovaním návštevníci conu; do tejto kategórie sa prihláška neposiela, každý kostým môže vyhrať

3. porota môže podľa vlastného uváženia udeliť jednému výnimočnému kostýmu špeciálnu Cenu poroty

4. spôsob prihlásenia do súťaže: účasť na prehliadke kostýmov, ktorá sa bude konať na festivale v sobotu, presný čas a miesto budú uvedené v programe; ak sa súťažiaci nebude môcť z objektívneho a vážneho dôvodu tejto prehliadky zúčastniť, môže sa prihlásiť vopred (do piatku 28.4.2017) mailom na adresu kostymovasutaz [zavináč] slavcon.sk (prihláška musí obsahovať tieto položky: meno a priezvisko súťažiaceho, prípadne aj jeho prezývka, súťažná kategória, fotografia kostýmu (ak je kostým vo výrobe, stačí obrázok niektorej súčasti), súhlas/nesúhlas so zverejnením zaslanej fotografie kostýmu na internete v rámci propagácie SlavConu pred konaním festivalu)

5. pravidlá pre kategórie Najlepší mužský kostým, Najlepší ženský kostým, Najlepšia kostýmovaná skupina:

- kostým sa musí skladať z viacerých častí (napr. nestačí len dať si k bežnému dennému oblečeniu klobúk)

- vyššie hodnotenie dosiahnu kostýmy s vlastnoručne vyrobenými súčasťami

- súčasťou kostýmu nesmie byť funkčná strelná, palná, sečná, rezná či bodná zbraň

- vzhľadom na to, že nie je určená dolná veková hranica pre návštevníkov festivalu, nesmie byť kostým neprimerane odhaľujúci či neprimerane vyzývavý; porota si vyhradzuje právo posúdiť primeranosť kostýmu

6. zúčastnením sa súťaže dáva súťažiaci súhlas na použitie fotografií a videozáznamov svojej osoby (zhotovených počas festivalu) organizátormi SlavConu, preberá zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté v súvislosti so svojím kostýmom, súhlasí s pravidlami a priebehom súťaže, ktoré môžu byť zmenené (organizátor sa zaväzuje včas o týchto zmenách informovať súťažiacich)