Literárna súťaž

SlavCon 2016 vyhlasuje literárnu súťaž!

Festival SlavCon otvára svoje brány účastníkom už desiaty raz a spolu s nimi prichádza aj piaty ročník literárnej súťaže Sieň ohňa. Majú do nej možnosť zapojiť sa všetky tvorivé duše s afinitou k písanému slovu, ktorých k napísaniu svojho diela inšpirovala hlavná téma festivalu – „Návrat ku koreňom“.

Organizátori tejto súťaže akceptujú všetky prozaické či poetické príspevky napísané v slovenskom, českom či anglickom jazyku, ktoré nepresahujú dĺžku 20 000 znakov. Svoje práce zasielajte na adresu literarnasutaz[at] slavcon.sk do 10. apríla. Hodnotené budú porotou zloženou z fanúšikov fantastiky a písaného slova a víťaz bude vyhlásený na sobotnom galaprograme priamo na SlavCone. Víťaza čakajú pekné vecné ceny a po dohode s autorom prípadná publikácia na webe alebo v žánrovom časopise. 

Zaslané príspevky musia byť originálnou tvorbou autora, ktorá doposiaľ nebola nikde publikovaná. Príspevky vo formáte .doc(x), .odt alebo .pdf spolu so sprievodným mailom s uvedeným menom a kontaktnými údajmi autora, prijímame na uvedenú mailovú adresu. Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť prihlásené dielo do súťaže v prípade podozrenia z porušovania pravidiel.