Literárna súťaž 2017

Pod hviezdnou oblohou znela téma literárnej súťaže na jedenástom ročníku festivalu SlavCon a veru priniesla so sebou veľa hviezdnych slov a vesmírnych veršov. Nielen kvalitou, ale aj kvantitou ste nás vy, milí súťažiaci, veľmi milo prekvapili. Súťaž je už dávno uzavretá a ceny rozdané, prišiel čas na menšiu rekapituláciu.

 

Do súťaže sme prijímali príspevky prozaického a poetického charakteru, napísané v slovenskom, českom a anglickom jazyku, pričom počet použitých znakov nesmel presiahnuť 25 000. Do stanoveného termínu nám na našu emailovú adresu prišlo neuveriteľných 131 príspevkov od 79 autorov. 62 príspevkov sme mali v kategórii próza a 69 v kategórii poézia. V oboch kategóriach vyberala porota tri najlepšie diela a výsledky sú nasledovné:

 

Kategória próza:

  1. miesto: Richard R Senček - Odpadkový festival

  2. miesto: Jela Abasová - Že hviezdy nás nevedú

  3. miesto: Silvia Zeumerová - Posledná hodina

 

Kategória poézia:

  1. miesto: Lucia Helmeciová - Under The Starry Sky

  2. miesto: Roman Martinský - Mea Culpa

  3. miesto: Emília Filipová - Tiché búrky

 

Víťazom srdečne blahoželáme a dúfame, že rovnakú priazeň našej súťaži prejavíte aj v jej ďalších ročníkoch.