Literárna súťaž

Vyhlasujeme literárnu súťaž! Vaše poviedky nám môžete posielať do 31.3.2018