SlavCon začína

Brány do iných svetov sa otvoria o 14:30, v nových priestoroch v Iuvente na Karloveskej 64. Tešíme sa na vás!