Výtvarná súťaž

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž! Vaše práce nám môžete posielať do 15.4.2018