Pravidlá

Chceme, aby bol pre všetkých pobyt na SlavCone príjemný a preto máme pre vás

11 jednoduchých pravidiel

 1. Počas svojho pobytu v priestoroch SlavConu noste identifikačný náramok vždy viditeľne na ruke.
 2. Do priestorov telocvične vstupujte len v čistých prezuvkách alebo na boso. Nepoužívajte prezuvky, ktoré robia šmuhy.
 3. Udržujte čistotu v celom objekte. Odpadky hádžte do košov. Tekutiny, ani vo fľaške, do koša nepatria.
 4. V celej budove je zakázané fajčiť tabakové alebo iné výrobky. Ak si chcete zapáliť, vyjdite, prosím, von.
 5. Po 22:00 dodržiavajte nočný kľud.
 6. V prípade, že poškodíte zariadenie budovy, budete svedkom takejto udalosti, alebo odhalíte nejakú technickú závadu na budove, oznámte to, prosím, urýchlene organizátorom. Hlavu vám za to určite neodtrhnú (aj keď budú vyzerať ako zombie), ale určite vám pomôžu situáciu vyriešiť.
 7. Budova sa zamyká o polnoci, otvára sa o 7:30 ráno.
 8. Organizátor si vyhradzuje právo na použitie fotografických a videozáznamov z akcie na reklamné a propagačné účely. Návštevník, zaznamenaný na dokument, môže byť ďalej zverejňovaný bez ďalšieho upozornenia a finančnej náhrady.
 9. Osoby viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, osoby silne znečistené, agresívne alebo svojím správaním obťažujúce okolie, budú z festivalu vykázané bez nároku na vrátenie vstupného alebo iných nákladov.
 10. Organizátori sú osoby zodpovedné za prípravu a priebeh SlavConu. Po priestoroch sa pohybujú v žltom tričku alebo so žltou šerpou s označením “ORG”. Organizátori majú vždy pravdu a posledné slovo. Čo povie organizátor, to platí.
 11. Každý návštevník aj účinkujúci na SlavCone svojím vstupom do priestorov festivalu súhlasí s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.