Prespávanie na SlavCone 2017

Pre mimobratislavských návštevníkov máme super správu: napriek tomu, že v DK Dúbravka nie je možné prespávať, podarilo sa nám dohodnúť s blízkym gymnáziom Bilíkova. Ak máte záujem o prespávanie počas festivalu, vyplňte, prosím, tento dotazník.

Informácie o telocvični:

Gymnázium Bílikova
Bilíkova 24
844 19 Bratislava
Použite bočný vchod naľavo, priamo do telocvičného traktu

Otváracie hodiny:
Piatok: od 21:00 do 24:00
Sobota: od cca 8:00 do 11:00 - medzitým je budova uzamknutá - od 21:00 do 24:00
Nedeľa od 8:00 do 11:30

V priestoroch telocvične platia pravidlá festivalu SlavCon, vrátane striktného zákazu fajčenia.
Priestor telocvične je určený na prespávanie. Rešpektujte to a nerušte, prosím, spiacich ľudí. Ak máte chuť na párty, nechajte si ju do podniku.
K dispozícii sú aj sprchy. Odporúčame použiť vhodnú obuv do sprchy.
Na prespávanie v telocvični je nutná registrácia u organizátorov. Registrovaní návštevníci budú označení papierovým náramkom. Mimo otváracích hodín je budova uzamknutá a nie je možné dostať sa dnu ani von. Naplánujte si preto dôkladne váš večerný presun. V sobotu počas dňa si v budove nenechávajte veci, ktoré potrebujete na festivale.