Andrea "poppy" Porvazníková

Roztržitá víla chaosnička deliaca svoj čas medzi reálnym, historickým a fantastickým životom.

Spolupracuje na historickej línii SlavConu a okrem toho sa venuje aj grafickej a digitálnej mágii.