Ivan "Tobias" Janovic

Pár rokov hádzania kociek a vymýšľania zápletiek mám za sebou. Mal som tú česť sa zúčastniť niekoľkých super LARPov a iných podobných akcii.

Knihy, filmy, fantasy, SciFi a super ľudia, tak nejak by som zhrnul svoje záľuby.