Jan "Rinvit" Kravčík

Jan Kravčík pochádza z Prahy, ale je hrdý na svoje tekovské korene. Vyštudoval chorvátsku filológiu, životné skúsenosti zbieral v Budapešti, v Záhrebe a pod Olympom. Od roku 1996 stvára Vukogvazd – fantastický svet založený na syntéze baltskej, slovanskej a ugrofínskej mytológie. Roku 2011 založil nakladateľstvo Gorgona a spoločne s priateľmi sa pustil do vydávania fantasy. Jeden z autorov Letopisov Vukogvazdskej družiny – špinavej fantasy, ktorá sa skromne snaží ukázať, že tento žáner sa dá robiť aj bez zaužívaných klišé a stereotypov. Prekladá z polštiny a srbochorvátčiny.