Jana "Leiloria" Srnková

Študentka Pomocných vied historických a Archivníctva na FF MU, venuje sa LARPom, written RPG, písaniu poézie i prózy, v obľube má fantastiku, sci-fi, mytológiu a históriu.