Jana "Leiloria" Srnková

Študentka Pomocných vied historických na FF MU, venuje sa LARPom, kresleniu a kaligrafii, v obľube má fantastiku, sci-fi, mytológiu a históriu.