Lucia Droppová

Lucia Droppová (1981), patrí medzi najvýznamnejších predstaviteµov najnovšej generácie autorov slovenskej fantastiky. V roku 2003 získala cenu Opica, ktorú pre začinajúcich autorov vyhlasoval sci-fi klub Planéta opíc. Na septembri 2007 prebrala cenu za 3. miesto v Poviedke Istroconu a o dva mesiace neskôr získala sošku Ceny Fantázie. Tú dokázala ako doteraz jediný autor v roku 2009 získať znovu. V rovnakom roku zvíťazila aj v celoslovenskej literárnej súťaži O dúhovú lampu z krajiny Zázračno v kategórii próza pre deti a mládež. Koncom roka 2010 vydala svoju prvú knihu, zbierku poviedok Vyššie záujmy. Ďalšie informácie o autorke prináša stránka luciadroppova.eu.