OZ Schatmansdorf Častá

Občianske združenie Schatmansdorf Častá sa venuje obnove stredovekého života z obdobia druhej polovice 14-teho storočia, taktiež sa venujeme organizácií LARP-ov a kultúrnej osvete. Na SlavCon pre Vás pripravujeme bohatý sprievodný program ( stredoveký tábor, prednášky z histórie a LARP u , uvidíte u nás aj sokoliarku so sovou či krkavcom, budete si môcť u nás vyskúšať lukostreľbu, alebo sa môžete pozrieť na umenie nášho kováča, ktorý bude počas SlavConu vyrábať krúžkovú zbroj. V neposlednom rade sa budete môcť dozvedieť viac o našich aktivitách )


Ročník: 2014
Diskusia
Hry
Prednáška
Vystúpenie, Súťaž
Súťaž
Iné
Hra, Súťaž
Prednáška
Hry
Hra
Iné
Iné
Vystúpenie
Prednáška
Vystúpenie, Workshop
Prednáška
Prednáška
Vystúpenie, Workshop
Vystúpenie, Workshop
Vystúpenie, Workshop
Vystúpenie, Workshop
Vystúpenie, Workshop
Vystúpenie, Workshop
Workshop
Ročník: 2013
Prednáška
Prednáška, Vystúpenie
Prednáška
Hry
Prednáška
Workshop