Vydavateľstvo Hydra

Vydavateľstvo zamerané na SF&F od slovenských autorov.


Ročník: 2018
Diskusia, Workshop
Prednáška
Ročník: 2017
Iné
Prednáška
Prednáška
Ročník: 2016
Workshop
Iné
Prednáška
Ročník: 2014
Diskusia
Diskusia, Workshop
Prednáška
Ročník: 2013
Prednáška