Program

Program je zatiaľ predbežný a upravuje sa. Program SlavConu 2016
História
Science-fiction
Fantasy
Workshopy
Hry
Underground
Literárna línia
Víkend na Rokforte
Prednáška
Diskusia
Workshop
Hra
Vystúpenie
Súťaž
I
Veľká Sála
Disco Sála
C16
C17
C18
Klubovňa
Telocvičňa
Lúka
Chodby
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
Offtopic
I
V offtopicu tento raz vyskúšame novú vec - hru atómový kryt. Spolu s vami vylosujeme dvadsať charakteristík rôznych osôb, no v kryte je okrem nás už iba desať miest. Tým pádom nás čakajú zaujímavé rozhodnutia a hypotetické diskusie. Samozrejme, všetko nevážne a odbočky od témy sú zaručené.
Underground
Triedenie
I
Z praktických dôvodov vás opäť čaká zjednodušené triedenie. Ak ste žiakom šiesteho až druhého ročníka, len zastavte po fakultné označenie. Ak ste nováčik a ešte nemáte počas Víkednu na Rokforte svoj domov, príďte ku nám a Triediaci klobúk sa s vami poradí a rovno vás zatriedi do tej správnej fakulty. Ostatné detaily o priebehu medzifakultného súťaženia sa dozviete na otvorení SlavConu 2017 (ak triedenie zmeškáte, nezúfajte - prefekti budú mať počas celého víkendu označenia pri sebe)
Víkend na Rokforte
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30