Program

Program je zatiaľ predbežný a upravuje sa. Program SlavConu 2014
História
Science-fiction
Fantasy
Workshopy
Hry
Underground
Literárna línia
Víkend na Rokforte
Prednáška
Diskusia
Workshop
Hra
Vystúpenie
Súťaž
I
A1
B1
B2
C1
C2
C3
C4
Lúka
Rokfort
Chodby