Čarovanie (Víkend na Rokforte)

O tom, ako sa čaruje vo svete čarodejníkov ale aj v tom muklovskom. Prednáška spojená s námatkovými otázkami a testíkom, aby ste mohli nahrať nejaké body do Víkendu na Rokforte. Ale zabaví sa každý, tak nezabudnite prísť!
Moria
Prednáška
10:00, sobota
50 min.
Ročník: 2012

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)

CAPTCHA
Občas nám na stránky chodia boti (zlí kybernetickí vlci), tak si potrebujeme overiť, či si naozaj žívý a priateľský vĺčok.