Konzultácie s Triediacim klobúkom 2017

Z praktických dôvodov vás opäť čaká zjednodušené triedenie. Ak ste žiakom šiesteho až druhého ročníka, len sa zastavte po fakultné označenie. Ak ste nováčik a ešte nemáte počas Víkendu na Rokforte svoj domov, príďte ku nám a Triediaci klobúk sa s vami poradí a rovno vás zatriedi do tej správnej fakulty. Ostatné detaily o priebehu medzifakultného súťaženia sa dozviete na otvorení SlavConu 2017 (ak triedenie zmeškáte, nezúfajte - prefekti budú mať počas celého víkendu označenia pri sebe).
Klubovňa
Iné
15:00, piatok
240 min.
Ročník: 2017

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)

CAPTCHA
Občas nám na stránky chodia boti (zlí kybernetickí vlci), tak si potrebujeme overiť, či si naozaj žívý a priateľský vĺčok.