Lži v dejinách

Prekrúcanie, zavádzanie, propaganda, zvaľovanie viny na druhých a oficiálne kamufláže, ktoré formovali tento svet.
C3
Prednáška, Diskusia
14:00, nedeľa
50 min.
Ročník: 2014

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)

CAPTCHA
Občas nám na stránky chodia boti (zlí kybernetickí vlci), tak si potrebujeme overiť, či si naozaj žívý a priateľský vĺčok.