O SlavCone s organizátormi

Máte na organizátorov SlavConu nejaké otázky? Zaujíma vás, čo sa deje za oponou? Tu sa všetko dozviete
Disko sála
Diskusia
13:00, nedeľa
30 min.
Ročník: 2015

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)

CAPTCHA
Občas nám na stránky chodia boti (zlí kybernetickí vlci), tak si potrebujeme overiť, či si naozaj žívý a priateľský vĺčok.