SlavCon a nielen to (Diskusia s organizátormi)

Kto má na svedomí Slavcon? Ako to celé začalo? Ako to funguje? Prečo sú na plagátoch vždy ženy? Aký je spánkový deficit zúčastnených ? Čo sa Vám najviac páčilo? A čo by sme mali zlepšiť? Otázky aj odpovede sa môžete dozvedieť na Diskusii s organizačným tímom.
Malé divadlo
Diskusia
13:00, nedeľa
40 min.
Ročník: 2012

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)

CAPTCHA
Občas nám na stránky chodia boti (zlí kybernetickí vlci), tak si potrebujeme overiť, či si naozaj žívý a priateľský vĺčok.