Subkultúra YouTube (Brány do subkultúr)

Prednáška z cyklu "Brány do subkultúr", ktorá predstaví unikátnu podobu novej kultúry, ktorá vzniká medzi užívateľmi potrálu YouTube. Okrem všeobecného úvodu do tejto problematiky vám autorka predstaví svojich obľúbencov a pustí vám pár videí.
Neverland
Prednáška
11:00, nedeľa
50 min.
Ročník: 2012

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)

CAPTCHA
Občas nám na stránky chodia boti (zlí kybernetickí vlci), tak si potrebujeme overiť, či si naozaj žívý a priateľský vĺčok.