Veľká sci-fi spoznávačka

Myslíte si, že o sci-fi viete veľa? Príďte si to overiť! Filmy, seriály, hlášky, scény, obrázky, znelky, preveríme si Vás zo všetkých strán!
B1
Súťaž
19:00, piatok
50 min.
Ročník: 2013

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)

CAPTCHA
Občas nám na stránky chodia boti (zlí kybernetickí vlci), tak si potrebujeme overiť, či si naozaj žívý a priateľský vĺčok.