YouTube hodinka

Vo svete a na Slovensku stále narastá komunita užívateľov, divákov a tvorcov videí pre túto platformu. Ako sa YouTube zmenil za tie roky, čo ho na SlavCone sledujeme? Existencia pomerne veľkého počtu českých a slovenských Nerdfighterov naznačuje, že YouTube sa postupne stáva stále viac a viac populárnym. Nahradí televíziu? Prečo aj napriek podtitulu stránky "Broadcast yourself" sme stále trémistami a nezapneme kamery aj my? Polo-prednáška, polo-dišputa o YouTube.
C1
Prednáška, Diskusia
15:00, piatok
50 min.
Ročník: 2013

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)

CAPTCHA
Občas nám na stránky chodia boti (zlí kybernetickí vlci), tak si potrebujeme overiť, či si naozaj žívý a priateľský vĺčok.