Zábava a vystúpenia

Pozývame vás na príjemné poobedie vo veľkom divadle spestrené originálnymi šermiarskymi vystúpeniami
A4
Vystúpenie
15:30, sobota
30 min.
Ročník: 2013

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)

CAPTCHA
Občas nám na stránky chodia boti (zlí kybernetickí vlci), tak si potrebujeme overiť, či si naozaj žívý a priateľský vĺčok.