Súťaže

Na SlavCone 2017 nesmú chýbať naše tradičné súťaže. Ak sa radi umelecky realizujete, napríklad pri tvorbe výtvarných diel, alebo kostýmov, určite sa zapojte do niektorej z nich. Podrobnosti nájdete vždy na konkrétnej podstránke:

Výtvarná súťaž
Literárna súťaž
Kostýmová súťaž