Výtvarná súťaž

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž SlavConu 2017!

Blíži sa jedenásty ročník nášho i vášho festivalu SlavCon. Téma výtvarnej súťaže pre tento rok znie “Pod hviezdnou oblohou”. Je to téma príťažlivá, preto veríme, že nám opäť zašlete mnoho výborných výtvarných diel. Prijímame práce na papieri do formátu A3 i digitálne práce.

Svoje práce nám posielajte už tradične mailom na vytvarnasutaz [at] slavcon.skVystava diel na SlavCone 2016
alebo poštou na adresu Dandy Bodišová, Hraničná 11, 82105 Bratislava

Uzávierka súťaže je 14. apríla 2017.

Upozornenie: nevyžiadané papierové originály nevraciame. Ak chcete svoju prácu späť, pošlite s ňou ofrankovanú obálku so spiatočnou adresou. Ďakujeme za porozumenie.