Výtvarná súťaž

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž SlavConu 2016!

Blíži sa už desiaty ročník nášho i vášho festivalu SlavCon. Téma výtvarnej súťaže pre tento rok znie “TAJOMSTVO LESA”. Je to téma príťažlivá, preto veríme, že nám opäť zašlete mnoho výborných výtvarných diel. Prijímame práce na papieri do formátu A3 i digitálne práce.

Minuloročnou víťazkou sa stala Zuzana Randáková, jej dielo si môžete pozrieť na obrázku vpravo:

Svoje práce nám posielajte už tradične mailom na vytvarnasutaz[at] slavcon.sk
alebo poštou na adresu Dandy Bodišová, Hraničná 11, 82105 Bratislava

Uzávierka súťaže je 7. apríla 2016.

Upozornenie: nevyžiadané papierové originály nevraciame. Ak chcete svoju prácu späť, pošlite s ňou ofrankovanú obálku so spiatočnou adresou. Ďakujeme za porozumenie.