Výtvarná súťaž 2012

Naša tohtoročná téma - Brány do iných svetov - inšpirovala niekoľkých z vás, a tak sme do uzávierky dostali 32 výtvarných prác.
SlavCon tím vybral za víťaza Miloslava Friča s jeho kresbou Brána do iných svetov (obrázok č.1). Zaujímavé je, že rovnaký vkus ste mali aj vy, návštevníci, a hlasovaním ste vybrali to isté dielo.

Výhercovi srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.

Zvlášť by sme radi vyzdvihli účasť žiakov Strednej umeleckej školy z Kežmarku, ktorí nám zaslali sadu 22 prác.

Ešte raz ďakujeme.

Brána do iných svetov