Anketa

Sme zvedaví, ako sa vám tento rok na SlavCone páčilo. Vaše odpovede na nasledujúcich pár otázok nám veľmi pomôžu. Ak tu ste len na skok a nechce sa vám čítať dlhé odpovede na niektoré otázky, proste ich preskočte. Ceníme si aj čiastočne vyplnenú anketu a neradi by sme vás odradili "pridlhým textom", ale nevieme to naformulovať stručnejšie.

Ak nám chceje dať spätnú väzbu k jednotlivým bodom programu, nájdite si ich v programe, v anotáciach alebo cez hostí. Po rozkliknutí prednášky sa vám ukáže hodnotenie jej rôznych aspektov a textové pole na pripomienky či chválu.

Na záver zopár demografických otázok, aby sme si vedeli lepšie predstaviť, kto sú naši návštevníci:

Zaujíma nás najmä, odkiaľ na SlavCon cestujete. Čiže ak ste pôvodne z iného mesta, ale študujete alebo bývate v Bratislave, napíšte radšej Bratislavu.
CAPTCHA
Občas nám na stránky chodia boti (zlí kybernetickí vlci), tak si potrebujeme overiť, či si naozaj žívý a priateľský vĺčok.