Ďakujeme!

SlavCon 2018 ušiel ako voda a nám neostáva iné ako poďakovať vám všetkým, ktorí ste nás podporili ako partneri, pomohli nám s prípravou úžasného programu ako prednášajúci, skrášlili priestory festivalu stánkami a tábormi a v neposlednom rade aj všetkým návštevníkom, ktorí sa prišli zabaviť spolu s nami. Vďaka vám všetkým je SlavCon vždy neopakovateľne úžasný. Je radosť robiť festival pre takých skvelých ľudí. ĎAKUJEME!