Barbora Šedová

Barbora je doktorandka v pracovnej skupine Ekonomický Rast a Ľudský Rozvoj.  V rámci svojho výskumu sa venuje hlavne vplyvom zmien klímy na migráciu ľudí a nerovnosť.

Barbora študovala ekonómiu na Vienna University of Economics and Business a Tilburg University. Počas štúdia a po ňom pracovala ako konzultantka a výskumníčka napríklad pre PricewaterhouseCoopers v Holandsku, Ministerstvo životného prostredia na Slovensku, Bundestag v Nemecku alebo pre Nemeckú rozvojovú spoločnosť (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Keď nepracuje, rada cvičí jógu, pláva alebo hrá na hudobné nástroje.