Budo Klub Kenkyo

Klub bojových umení Kenkyo bol založený v roku 2017 a pôsobí v Bratislave. V klube sa vyučuje boj a sebaobrana štýlu Kobukai Budo Do so zbraňami i bez nich.
Tento štýl bol založený Soke Vladom Schmidtom, ktorý upravil techniky tradičného Kobudo na európske podmienky a potreby. Staré techniky boli adaptované dnešným potrebám a spôsobom útokov pre rôzne skupiny ľudí. Tak vznikol moderný a efektívny bojový systém, ktorý so svojimi krátkymi technikami dbá na funkčnosť, efektivitu a rýchle osvojenie. Budo Klub Kenkyo je členom International Kobudo Federation.