Dominika Nazarejová

Narodila som sa v Košiciach v roku 1991. Približne na strednej škole sa sformovala a špecifikovala oblasť môjho záujmu: humanitné vedy, kultúra a umenie. Štúdium na UPJŠ, odbor história som ukončila v roku 2015. Odvtedy som sa pohybovala v kultúrnej sfére (práca v múzeu, galérii, kultúrnom centre) s dôrazom na organizáciu podujatí. Histórii sa venujem iba okrajovo - ako certifikovaná sprievodkyňa a nadšený užívateľ Couchsurfingu z Košíc nenechám nikoho odísť bez pocitu, že sa sem ešte musí vrátiť :)

V októbri 2018 sme s priateľmi z rôznych kútov Slovenska (a priľahlých krajín) založili UMČO, občianske združenie pre múzicky činných občanov, teda ľudí tvorivých.

https://www.facebook.com/umcocore