GASTON Templar Reenactment Group

Občianske združenie GASTON sa zameriava najmä na rekonštrukciu posádky hradu Gaston, ktorý bol zrekonštruovaný templármi roku 1153. Naša činnosť sa neobmedzuje len na tréningy šermu, účasť na akciách a ich organizovanie. Väčšinu odevov a vybavenia si vyrábame sami, študujeme preto iluminácie, kroniky či rekonštruujeme rôzne remeselné techniky používané v dvanástom storočí. Na tréningoch sa venujeme scénickému aj bojovému šermu, nácviku boja vo formácii, ako aj kondičným cvičeniam. Okrem histórie sme nadšencami aj žánru fantasy a naši členovia sa účastia a sami organizujú viacero LARPov.