Linda "Mesačnica" Moróczová

Počas štúdia etnológie, ku ktorému ju priviedli roky strávené vo folklórnom súbore sa dostala v rámci študijných pobytov do Slovinska, či susedného Česka. Práve za hranicami našej krajiny a jej komfortnej zóny sa začala viac zaujímať o ekológiu, udržateľnosť a princípy zero-waste a postupne ich aplikovať do svojho života. V rámci projektu Mesačnica sa snaží otvárať dialóg o udržateľnosti a znižovaní odpadu v súvislosti do ženskou intímnou hygienou.
V Bratislave ju možno stretnúť brázdiť ulice na bicykli, pri šálke dobrej kávy, alebo so zmrzlinou v ruke.