Maroš Ondrejka

Už počas štúdií prírodných vied, na univerzite Komenského v Bratislave, založil mimovládnu organizáciu Terra Carpathica, ktorá sa venuje ochrane krajiny Malých Karpát. Cieľ organizácie spočíva aj v snahe zapojiť širšiu verejnosť a ukázať jej potenciál Malých Karpát, a to nie len v čoraz viac narastajúcej urbanizácii, ale aj vzájomnej prírodno-kultúrnej kooperácii.
Okrem ochranárskej činnosti sa venuje fotografovaniu a dokumentarizácii slovenskej prírody či cestovaniu po svete. Svoje skúsenosti sa snaží, prostredníctvom publikácie článkov v cestovateľských časopisoch, priblížiť aj ďalším ľudom. V minulosti tiež prispieval do magazínu Krásy Slovenska, kde sa venoval tajomnosti fascinujúceho sveta v podzemí, starých opustených baní v Malých Karpatoch.