Michal Puchovský

Michal Puchovský pôsobí ako doktorand na Ústave religionistiky na Filozofickej Fakulte Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa štúdiu moderného pohanstva a špecializuje sa na skúmanie pohanskej hudby zo sociologickej a muzikologickej perspektívy. V širšej perspektíve sa venuje štúdiu miesta náboženstva v modernej slovenskej a českej spoločnosti. Okrajovo tu a tam utrúsi nejaký text či prednášku o populárnej kultúre (gýč, ženské romány) alebo o heavy metale - Pretože podľa Michala to je najlepšia hudba na svete.

Pravidelne publikuje v slovenskom kultúrno-kritickom mesačníku Kapitál popularizačno-vedecké články (nielen) o náboženstve.
Vo voľnom čase rád číta - fantasy, sci-fi, komiksy, ale aj modernú slovenskú prózu. Po víkendoch rád píše recenzie o prečítaných knihách pre blog Knižní Díra a o svojej obľúbenej hudbe pre internetový časopis ROCKER.sk. Posledného polroka sa učí hrať na gitare, aby sa vedel lepšie vcítiť do duší jeho obľúbených hudobníkov. Na cony jazdí pravidelne od svojich šestnástich rokov.