Parkour Škola

Parkour Škola vznikla s cieľom sprístupniť Parkour všetkým bez obmedzení. Okrem fyzickej stránky tréningu sa snažíme našim žiakom priblížiť aj podstatu Parkouru, ktorá je zakorenená hlboko v každom z nás. S ňou súvisí aj filozofia, ktorá nesie hodnoty ako sú disciplína, pokora, súdržnosť, rešpektovanie samého seba, druhých a prostredia, v ktorom sa pohybujeme, no hlavne snahu byť fyzicky a psychicky zdatným človekom, ktorý môže svoje schopnosti využiť na prípadnú pomoc sebe alebo druhým. Preto naším hlavným cieľom je šíriť tieto hodnoty medzi ľudí, vytvárať bezpečné a kvalitné prostredie, a samozrejme motivovať ľudí k pravidelnému pohybu, čím si zároveň upevňujú zdravie.

Nosným prvkom našej činnosti sú pravidelné tréningy, kurzy, workshopy a tábory. Okrem týchto aktivít organizujeme niekoľko krát do roka športové podujatia pre širokú verejnosť. Práve v tento čas sa stretne na jednom mieste parkourová komunita zväčša z celého Slovenska, a spoločne utužuje vzťahy pomocou pohybu.

Všetky aktuálne informácie nájdete na našich stránkach:
www.parkourskola.sk
www.facebook.com/parkourskola
www.instagram.com/parkourskola