Peter Janoviček

Peter pracuje vyše 16 rokov v Univerzitnej knižnici v Bratislave ako knihovník. Spolu so svojím rakúskym strýkom Robertom Hofrichterom napísali dve knihy o dejinách Rakúsko - Uhorska. Knihy vyšli pôvodne v Rakúsku, ale prvá z nich sa koncom minulého roka dočkala aj slovenského vydania. Kniha "Z Prešporku do Soľnohradu" približuje čitateľsky príťažlivou formou dejiny Bratislavy a oblasti bývalého Rakúsko-Uhorska na území medzi Bratislavou a Salzburgom a poukazuje na nezmyselnosť nacionalizmu.