Petr Novak, Dr. med. univ., PhD

Petr Novak, Dr. med. univ., PhD, Neuroimunologický Ústav SAV
Dr. Novák sa venuje výskumu Alzheimerovej choroby a iných neurodegeneratívnych ochorení na úrovni základného i klinického výskumu; je členom jedného z popredných svetových tímov skúmajúcich neurofibrilárnu patológiu - hlavný motor Alzheimerovej choroby a mnohých ďalších demencií. Predovšetkým sa venuje imunoterapiám a imunologickým mechanizmom neurodegenerativnych ochorení a výskumu prospešných a škodlivých aspektov imunitnej odpovede v mozgu. Ďalej sa zaujíma o neuropsychológiu - meranie kognície a jej defektov, o demenciu u psov, o vplyv stresu na patológiu Alzheimerovej choroby či o matematickú analýzu tkanív.

Výsledky publikoval v prestížnych časopisoch a na medzinárodných fórach. 

Vo voľnom čase sa venuje divadlu, šermu, RPG, hraniu a tvorbe spoločenských hier, a rád vyučuje a prednáša.