robo "Ruod" jankovich

sa venuje a prednáša o netradičným riešeniach komunitných a spoločenských vzťahov a ich obnovy u nás aj vo svete. Takmer 20 rokov žije na Zaježovej, kde hospodári na organickje farme “Živé hospodárstvo“. Viac ako 15 rokov organizuje a facilituje 3-denné dielne budovania spoločenstva (community building workshop), ktoré prinášajú účastníkom možnosť zážitku krátkodobej ale intenzínej "komunity" (psychological sense of community). Dielne poskytujú vzdelanie v komunikačných zákonitostiach.

Študuje a navštevuje úmyslne budované komunity a ekodediny (intentional communities & ecovillages) a téme sa venuje aj vo svojej druhej knihe „Prebúdzanie DRAKA - O zanikaní a znovutvorení komunít a lokálnych vzťahov.“ martinus.sk/?uItem=194791
V súčasnosti sa intenzívne venuje globálnej téme "Klimatickej zmeny a spravodlivosti" v prednáškach a projektoch planetofcircles.earth a rodiacom sa planeta.earth