Veronika Dubcová

Dr. Veronika Dubcová je klasická archeologička a egyptologička, pôsobí na Ústave orientalistiky SAV a v Nadácii Aigyptos. Špecializuje sa na dejiny, kultúru a náboženstvo starovekého Egypta a Egejdy v dobe bronzovej a skúma predovšetkým ich vzťahy a kontakty s inými starovekými kultúrami v Levante, Mezopotámii či Anatólii. Aktívne sa podieľa na terénnom výskume lokality Tell el-Retábí z Druhého prechodného obdobia a Novej ríše v Egypte či lokality Duwejm Wad Hadž v Sudáne.