Archeológia: Film versus realita

Lukáš "Hurin" Krokker, Miroslav "Alboin" Hronec

Prednáška bude zameraná na to akú predstavu vytvárajú tvorcovia filmov a počítačových hier o archeológii a následne konfrontujeme túto predstavu so skutočnými postupmi a metódami používanými na skutočnom výskume.
50 min.
NEZARADENE
Prednáška