Beseda - Zuzana Guričanová (Atlantis)

Zuzana Guričanová

Beseda s autorkou románu Atlantis. Kto je Zuzka Guričanová? Čo ju viedlo k napísaniu románu Atlantis? Viaže vladára vždy len povinnosť, alebo sa smie riadiť vlastným srdcom navzdory všetkým? A ako by sa mohol prepojiť príbeh vládkyne s príbehom neviestky? Príďte na besedu, všetko sa dozviete!
16:00 piatok, 50 min.
malá učebňa A (predná časť) (-1.57)
Diskusia