Česko - Slovenská animácia

Historicky prvá sekcia animovanej tvorby na Slavcone. Štyri filmy od troch rôznych autoriek s rozličnými námetmi a odlišnými spracovaniami.
18:00 piatok, 55 min.
malá aula (-1.65)
Iné