Čítanie na Youtube a iné hriechy

Lenka "Inferno na Polici" Macsaliová

Čo sa číta na Youtube? Ktoré žánre sú najviac preferované? Kto sú to booktuberi? Dá sa robiť videorecenzistika a publicistika o knihách pútavo? Na tieto a mnohé iné otázky ohľadom čítania na YT sa budeme snažiť nájsť odpovede.
50 min.
NEZARADENE
Prednáška, Diskusia