Jóga - ranná rozcvička

Cesta Jogy je neopísateľná - lepšie je vykročiť a zažiť, ako sa snažiť pochopiť z cudzích slov..
11:00 sobota, 60 min.
C4
Workshop

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)